Share

Termeni și Condiții

Serviciul Findbiz este furnizat de ICAP prin intermediul site-ul său www.findbiz.ro . Prin intermediul Findbiz, utilizatorul poate: 

  • Avea access anual la informaţii de afaceri după cum se menţionează mai jos, pe bază de abonament
  • Să achiziţioneze studii sectoriale ale mediului financiar

Dreptul la acces limitat la serviciile Findbiz este acordat tuturor utilizatorilor site-ului. Aceşti utilizatori pot fi informaţi asupra conţinutului serviciilor Findbiz şi pot primi gratuit unele dintre acestea.

Dreptul de acces total şi utilizarea serviciilor de informaţii de afaceri îl au doar acei clienţi care au achitat abonamentul anual pentru a primi aceste servicii.

Dreptul de acces şi de utilizare a studiilor sectoriale îl au doar cei clienţi care au achitat taxa de achiziţie a studiului sectorial respectiv.


SERVICII DE INFORMAŢII DE AFACERI


Abonaţi-vă la serviciul Findbiz
Toţi oamenii de afaceri şi profesionişti pot beneficia de abonament la serviciile noastre de informaţii de afaceri furnizate prin intermediul paginii noastre web www.findbiz.ro . În baza unui cost avantajos, abonaţii primesc acces nelimitat la produsele noastre şi dreptul nelimitat de utilizare al acestora, disponibile prin intermediul site-ul nostru, timp de un an. Datorită continuităţii abonamentului anual, informaţia de afaceri furnizată este reînnoită, actualizată şi îmbogăţită astfel încât clienţii noştri să poată avea acces direct, facil şi ieftin la informaţii comerciale şi financiare actuale.

Servicii de Informaţii de Afaceri pentru abonaţii findbiz:

Informaţii despre 1.000,000 companii din Europa de Est (Grecia, România, Bulgaria şi Serbia)

Aceasta este o bază de date care include informaţiile şi profilele companiilor ce au diferite forme juridice(SA, SRL,etc). Această bază de date vă permite să utilizaţi criterii de căutare combinate pentru companii, cum ar fi codul poştal, sectorul de activitate şi de vânzare, astfel încât să vă puteţi crea propriile liste de companii în funcţie de stilul dumneavoastră personal şi opţiuni.

Bilanţul Publicat al companiilor de tip SA si SRL
(disponibile doar pentru companiile Greceşti)

Aceasta este o bază de date care conţine:

Bilanţurile si declaraţiile contabile ale tuturor companiilor de tip SA si SRL
începand din 2007
Aceste date financiare se referă la anii fiscali, începând din 2007 şi sunt prezentate în formatul în care se publică la Registrul Comerţului.

Puteţi căuta Indicatori din Bilanţ sau declaraţii contabile ale unei companii, pe baza urmatoarelor criterii:
Nume Companie
Număr de înregistrare fiscală
Codul ICAP 
ID –ul de înregistrare al companiei
Industria grupului în conformitate cu ICAP 
Activitatea conform codului CAEN
Marca comercială

Puteţi de asemenea:
Să calculaţi indicatorii cheie
Să asociaţi compania unui grup principal cu bilanţul consolidat
Să aveţi acces la bilanţul din anii fiscali anteriori
Să printaţi toate cele de mai sus

Asociere de afaceri
Aceasta este o secţiune specială care permite abonaţilor noştri să publice solicitări sau oferte pentru produsele sau serviciile lor. Astfel, vă puteţi promova propriile produse şi servicii sau le puteţi căuta pe cele de care sunteţi interesaţi.

STUDII SECTORIALE
Acestea sunt  Studii despre mediul financiar pe secţiune, care analizează structura, evoluţiile şi perspectivele pentru diferite sectoare ale economiei Româneşti.

DEBITARE ŞI ACCES
Costul abonamentului pentru serviciile de informaţii de afaceri
Costul abonamentului anual, care include toate serviciile de informaţii de afaceri de mai sus prin intermediul www.findbiz.ro se ridică la 300 euro plus TVA 24%. Abomanentul anual începe la data când ICAP trimite parola personală clientului său.
Preţul studiilor sectoriale
Preţul fiecărei analize sectoriale  este  695  euro plus TVA 24%.
Plata şi accesul
Contravaloarea abonamentului sau a studiului sectorial poate fi plătită pe cale electronică utilizând un card VISA sau MASTERCARD emis de către orice bancă sau un card de debit Visa Electron. Clientul introduce datele sale pe www.findbiz.ro ,pentru emiterea facturii proforme, apoi introduce datele personale într-o secţiune specială, securizată de pe site-ul nostru. În termen de 24 de ore de la acceptarea cardului, clientul primeşte, via e-mail, parola sa pentru www.findbiz.ro pentru accesarea serviciilor de informaţii de afaceri. Cei care achiziţionează studii sectoriale, pot accesa şi salva Studiul respectiv pe calculatorul personal, în 30 de minute de la acceptarea plăţii electronice.

DREPTUL LA DEZABONARE
Clientul are dreptul de a se retrage din contractul pentru serviciile Findbiz, fără nici un motiv, în termen de paisprezece zile calendaristice (14) de la data abonării sau de la achiziţionarea studiului sectorial şi debitarea relevantă a cardului sau, cu condiţia ca până la exercitarea dreptului de retragere, clientul să nu fi utilizat parola pe care a primit-o de la ICAP, în calitate de abonat pentru serviciile de informaţii pentru afaceri şi să nu fi accesat studiul sectorial.
Click aici pentru a primi un formular de retragere.

REZILIEREA CONTRACTULUI
Clientul, fără a i se aduce atingere dreptului de retragere de mai sus, nu are dreptul de a încălca contractul de servicii Findbiz, cu excepţia cazurilor de încălcare a responsabilităţilor de către ICAP legate de aceste servicii. Clientul recunoaşte că odată cu primirea parolei sale pentru www.findbiz.ro şi folosirea acesteia, chiar şi o singură dată, va fi beneficiat deja de serviciile şi produsele Findbiz. În această situaţie, contractul nu poate fi anulat pentru orice alt motiv cu excepţia neexecutarii de către ICAP a condiţiilor contractuale.

SERVICIU CLIENŢI
Atâta timp cât www.findbiz.ro este în funcţiune, clienţii şi utilizatorii serviciilor Findbiz beneficiază de asistenţă, inclusiv de răspunsuri la întrebări sau reclamaţii. Astfel, vă rugăm să îi contactaţi pe consultanţii noştri de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 - 17.00 la telefon +40 21 206 24 60 sau email: findbiz@icap.ro

PROPRIETATEA PRODUSELOR – DREPTURI
ICAP deţine proprietatea deplină şi exclusivă a produselor care fac obiectul serviciilor Findbiz. Utilizatorii şi clienţii www.findbiz.ro au dreptul de a utiliza serviciile furnizate numai pentru uzul propriu sau al companiei lor şi se angajeză să nu divulge unor terţe părţi, în orice mod, total sau parţial, cu intenţie sau nu, conţinutul acestor produse.

RĂSPUNDERE
În ceea ce priveşte conţinutul de servicii Findbiz, informaţii comerciale şi financiare furnizate de către ICAP pot conţine greşeli sau inexactităţi datorită volumului lor uriaş, colectării necesare şi timpului de prelucrare, sau otinerii lor din alte surse decât publicaţiile, care nu este întotdeauna posibil să fie verificate. Utilizatorul şi clientul serviciilor Findbiz va accepta această posibilitate, care este o condiţie prealabilă pentru ICAP în încheierea unui contract pentru furnizarea de servicii conexe. Din cauza naturii conţinutului serviciilor sale, ICAP nu este în măsură să garanteze în totalitate că informaţiile sunt complete, actuale şi exacte, dar ICAP furnizează clienţilor instrumentul care poate fi folosit împreună cu alţi factori în procesul de luare a deciziilor . Astfel, ICAP nu îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea şi evaluarea serviciilor oferite în numele clienţilor săi, cu excepţia cazurilor de fraudă sau de neglijenţă gravă, şi, în oricare situaţie, răspunderea este limitată la valoarea contractului de servicii Findbiz.
În ceea ce priveşte funcţionarea www.findbiz.ro , ICAP este responsabilă pentru orice defecţiune posibilă şi întreruperea temporară a serviciului clientul său, numai în situaţiile de fraudare sau gravă neglijenţă a ICAP. În orice alt caz de nefuncţionare temporară sau necorespunzătoare a site-ului, inclusiv forţă majoră, ICAP nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice pretenţii, cereri şi daune.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE (Legea 677/2001)
ICAP păstrează o arhivă cu datele utilizatorilor site-ul www.findbiz.ro şi a clienţilor cu scopul de a dovedi tranzacţia comercială. ICAP va folosi aceste date numai în scopuri proprii, fără a le transmite, parţial sau total, către terţi, cu excepţia cazului in care este permis sau impuse prin lege.
Introducerea datelor de către client pe www.findbiz.ro pentru obţinerea serviciilor ICAP este, de asemenea, considerată acordul clientului pentru prelucrarea datelor sale în domeniul de aplicare al tranzacţiei urmărite, în timp ce clientul are dreptul de acces la datele sale şi de a refuza prelucrarea datelor sale.
ICAP va utiliza detaliile de contact ale clientului - adresa electronică şi numărul de fax - pentru promovarea directă de produse sau servicii similare sau în scopuri conexe, cu excepţia cazului în care clientul notifică ICAP prin e-mail findbiz@icap.ro, prin telefon +40 21.206.24.64 sau prin poştă la ICAP ROMÂNIA BUSINESS INFORMATION SERVICES AND CONSULTANTS SRL, Şoş. Bucureşti-Nord, nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O21, et. 4, Voluntari, Ilfov, în atententia Departametului Serviciu Clienţi că nu doreşte ca datele sale electronice să fie colectate şi utilizate în scopurile de mai sus.

SECURITATE
Pentru securitatea datelor în timpul funcţionării site-ului www.findbiz.ro , se utilizează protocolul SSL (Secure Sockets Layer) folosind criptare de 128 biţ, considerat a fi cel mai bun pentru securizarea tranzacţiilor comerciale online. Prin urmare, toate datele introduse de utilizatori, cum ar fi numele de familie sau numele companiei, adresa, produse vândute, informaţiile cărţii de credit, sunt criptate astfel încât să nu poată fi citite sau modificate în timpul transmiterii acestora pe Internet.
Protocolul SSL este un standard global pe Internet pentru certificarea de site-uri şi pentru criptare a datelor în rândul utilizatorilor de web şi a serverelor web. În timpul de comunicării criptate SSL, toate informaţiile transmise între client şi server sunt criptate de software-ul special de atribuire şi decodificate de software-ul de acceptare, astfel încât informaţiile să poată fi protejate pe durata transmiterii lor. Toate informaţiile trimise folosind protocolul SSL sunt, în plus, protejate de un mecanism care verifică imediat dacă datele au fost modificate pe parcursul transmiterii.
Centrul de plată Winbank a Piraeus Bank
 Centrul de plată winbank, platforma securizată pentru plăţile electronice dezvoltată de către winbank, permite efectuarea de tranzacţii electronice atunci când produsele şi serviciile sunt achiziţionate utilizând orice cărţi de credit Visa &MasterCard şi carduri de debit Visa Electron.

Paycenter-ul Winbank are următoarele caracteristici:
Disponibilitate şi fiabilitate ridicată
Posibilitate de backup şi recuperare
Comunicare criptată (SSL 128 biţi)
Certificare a siguranţei din partea unei terţe perti (Verisign)
Utilizare constantă 24x7, 365 zile pe an
Compatibilitate cu orice tehnologice şi platformă de dezvoltare operaţională de stocare de date electronice (Microsoft, UNIX, etc)
Creşterea securităţii prin utilizarea codului de verificare al cardului (CVV2)
 Garantarea siguranţei tranzacţiilor în collaborate cu organizaţiile internaţionale VISA şi MASTERCARD.
 Utilizarea cookie-urilor
Site-ul www.findbiz.ro conţine cookie-uri, care sunt fişiere text prin care serverul ICAP recunoaşte utilizatorii site-ului. Cookie-urile sunt stocate în calculatorul utilizatorului pentru a obţine sau a facilita comunicarea între utilizatori prin intermediul reţelei de comunicaţii electronice zonale.
Cookie-urile înregistrează doar secţiunile site-ului pe care calculatorul utilizatorului le vizitează în timpul navigării. Utilizatorul poate regla setările calculatorul sau pentru a accepta existenţa cookie-urilor, poate fi informat atunci când un cookie este eliberat sau poate respinge instalarea cookie-urilor. În cazul în care utilizatorul nu a ajustat setările calculatorului sau pentru a respinge cookie-urile, el poate vizită anonim site-ul nostru până în momentul în care devine un abonat.

Cerinţe
Pentru a naviga pe site-ul findbiz veţi avea nevoie de Internet Explorer 5.5 (sau mai recentă versiune) sau Mozilla Firefox 3.0